In de startblokken

Op zaterdag 22 november jl. zijn de hekken geplaats en een week daarvoor is de nieuwe keuken in gereedheid gebracht. IJsclub Nooitgedacht is er klaar voor!

 

Vernieuwingen

Zoals in de vorige editie van het Hoornnieuws is beschreven zijn we erg trots op de gerenoveerde keuken van de kantine. Nu hopen we dat we er dit seizoen veel ijsplezier te beleven zal zijn, zodat iedereen van deze nieuwe keuken gebruik kan maken.   

Volgend voorjaar zullen er aanpassingen en een renovatie aan de baan plaatsvinden. We gaan buiten aan het werk om in het in de toekomst eerder mogelijk te maken om te schaatsen en om de baan in zijn oude glorie te herstellen.

Wat gaan we doen?

Allereerst zal er aandacht besteedt worden aan de drainage. Dit zodat de aanvoer en afvoer van water vergemakkelijkt wordt. Ook zal er aandacht besteedt worden aan profilering van de baan. Beide aanpassingen zullen ervoor zorgen dat de waterstand gelijkmatiger is, waardoor het ijs gelijkmatiger zal aanvriezen.

Tevens wordt er onderzocht of het mogelijk is om een klein stukje van de baan te verharden. Op deze manier zou er wellicht bij geringe vorst al geschaatst kan worden.

Om dit alles te kunnen bewerkstelligen werken diverse loonbedrijven uit de omgeving samen. Zij zorgen dat de verschillende projecten uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast zijn er al diverse bedrijven uit de Oudenhoornse middenstand  die hebben aangegeven om financiële steun te verlenen, om dit alles te realiseren.

Waarom?

Het is belangrijk om vooruit te kijken zodat we onze leden over 20 jaar nog steeds schaatsplezier kunnen bieden. Dit is de reden dat bovenstaande werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Natuurlijk hopen we ook dit seizoen op veel ijs en schaatsplezier!

Tot snel op het ijs,

Bestuur IJsclub “Nooitgedacht” Oudenhoorn