Groot onderhoud ijsbaan

Wat houden de werkzaamheden in; in hoofdzaak gaat het om het herprofilering van het maaiveld. Daarmee zullen de bochten worden verruimd en de 400 meter baan in ere worden hersteld. Voor een goede aan- en afvoer van water is in het plan een nieuw drainagesysteem opgenomen wat zorgt dat er snel water op het veld kan worden gepompt vóór de vorst, maar ook gedurende een ijsperiode. Dat laatste helpt bij het voorkomen van gevaarlijke scheurvorming in de ijsvloer.

De baan met aanpassingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het plan is er ook gekeken naar een manier om de kans op schaatsen te vergroten, daaruit is naar voren gekomen dat een gedeelte van het veld verharden de mogelijkheid biedt om eerder en mogelijk ook langer te kunnen schaatsen. Om het geheel compleet te maken en voor de veiligheid van de hardrijders is er in het plan opgenomen om doormiddel van een afzetting de krabbelbaan en de 400 meter baan van elkaar te scheiden. Tevens biedt de afzetting de mogelijkheid voor de plaatselijke middenstand om een reclame-uiting te plaatsen.  

Noodzaak van de werkzaamheden; in de afgelopen 50 jaar is alleen het nodige gedaan om de baan in de juiste condities te houden, dan neemt niet weg dat groot ingrijpen noodzakelijk is geworden. Het slecht functioneren van de drainage en de slechte profilering van het maaiveld zorgt ervoor dat het waterniveau op het veld niet gelijkmatig is. Door deze ongelijkheid in maaiveld gaat het aanvriesproces niet gelijkmatig met als gevolg, zeer goed aangegroeide plekken en zeer slecht aangegroeide plekken en zelfs wakken. Het herprofileren zal er dan ook voor zorgen dat de baan eerder en gelijkmatiger aangroeit en daarmee de baan eerder veilig bevonden kan worden om te schaatsen. Het toevoegen van een gedeelte verharding is nog een extra steuntje in de rug, op het verharde gedeelte zal het waterniveau ongeveer 15 cm zijn, dat vriest snel aan en zorgt ervoor dat voor de krabbelbaan de deuren nog eerder open kunnen.

 

Hoe wij denken dat te kunnen financieren; voor de uitvoering van de werkzaamheden hebben een drietal loonbedrijven de handen ineen geslagen. Onder leiding van loonbedrijf Poldervaart zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden. De samenwerkende bedrijven hebben aangegeven dat met plezier te doen en de kosten van de uitvoering geheel op zicht te nemen.

Dat neemt nog niet weg dat er nog een grote kostenpost overschiet voor de materialen.  Als vereniging hebben wij niet de financiële middelen om dat zelf te betalen. Daarom is sponsoring één van de manieren om de financiering rond te kunnen krijgen. Daarvoor zijn er diverse sponsorpakketen opgezet.

Als ijsclub zijn we in de laatste vijf jaar hard gegroeid. Op het moment van schrijven kent de vereniging 1340 leden (zowel junior als senior leden). Met zoveel enthousiaste leden voelen wij ons erg trots. Om de leden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn staan wij als vereniging nooit stil, ook dit project is puur en alleen opgezet om het schaatsplezier van onze leden en overige schaatsliefhebbers te verhogen. 

Voor verdere toelichting op het project of een verduidelijking op de plannen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van IJsclub Nooitegedacht Oudenhoorn. 

 

Lid worden?

Lid worden?! of vragen
over je lidmaatschap?
Klik hier